Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 15.08.2018
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

 • plakat

Trąby, flety, saksofony i perkusja nad wodą w Parku 700-lecia w Czernikowie

Tego jeszcze w naszym powiecie nie było. Startuje projekt – realizowany w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego - "Jezioro możliwości - koncerty Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej nad akwenami powiatu toruńskiego". Dla słuchaczy będzie to wyjątkowa możliwość posłuchania muzyki w pięknych okolicznościach przyrody, a dla muzyków – okazja, by wypróbować nowe instrumenty zakupione przy wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • miniatura

Festiwal Wisły

Mamy zaszczyt zaprosić w dniach 12-15 sierpnia 2018 r. na organizowany w tym roku Festiwal Wisły.
 • miniatura

Dożynki Gminne 2018

Wójt Gminy Czernikowo- Zdzisław Gawroński zaprasza na Dożynki Gminne 2018 w Czernikowie. Uroczystość odbędzie się 26 sierpnia 2018 roku na boisku sportowym.
 • logo

Nowy monitoring na terenie gminy

Z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poszanowania naszej wspólnej własności gmina Czernikowo dokonała modernizacji sytemu monitoringu. Nowe kamery monitorujące zostały zamontowane m.in. na terenie wiaty grillowej w Czernikowie, boisku sportowym oraz w Parku 700-lecia. Liczymy, że przyczyni się to do pohamowania pokusy wandalizmu oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
 • miniatura

RODZINNE WARSZTATY JĘZYKOWO-PLASTYCZNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie jest jedną z 50 bibliotek z całego kraju, które zakwalifikowały się do programu "DoMowy. Rodzinne historie o słowach". Warsztat, który odbył się 8 sierpnia rozpoczęliśmy od wierszyków relaksacyjnych oraz wspólnego tańca...
 • miniatura

Otwarcie komisariatu policji w Dobrzejewicach.

W ramach obchodów Święta Policji 26 lipca 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego komisariatu w Dobrzejewicach. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
 • logo

Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować o powtórne przeliczenie świadczeń Oddział ZUS w Toruniu organizuje cykl dyżurów telefonicznych.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego znajdującego się w budynku mieszkalno-administracyjnym położonym we wsi Czernikowo. Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy/sala posiedzeń/.
 • herb

XXXVI Sesja Rady Gminy Czernikowo

Dnia 20 lipca 2018 r. o godzinie 13.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie.
 • miniatura

LETNI PIKNIK W CZERNIKOWIE

Wójt Gminy Czernikowo oraz Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszają na Letni Piknik w Czernikowie, który odbędzie się 4 sierpnia 2018r.
 • logo

Plan dla Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje założenia rządowego Planu dla Wsi.
 • obóz

Obóz na 100-lecie Niepodległości

W dniach 3-13 lipca odbył się jedenastodniowy obóz na 100-lecie Niepodległości w SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie zorganizowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w
Steklinie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przez kadrę 8 DH im Ziemi Dobrzyńskiej i 22 DH im Szarych Szeregów.
 • miniatura

Kolejna akcja poboru krwi.

Już 5 sierpnia Parafialny Zespół Charytatywny organizuje kolejną akcję poboru krwi. Serdecznie zapraszamy!
 • logo

,,Szlakiem natury, szlakiem przeszłości"

Turystyka rowerowa z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna, a aktywność fizyczna puka do świadomości coraz większej liczby mieszkańców gminy. Dlatego też jesteśmy pewni, że inwestycja „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” ma wielu zwolenników.
 • herb

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) oraz §23 ust. 4 Statutu Gminy Czernikowo zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy w Czernikowie w dniu 20.07.2018 roku (piątek)
o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu, ul. Słowackiego 12.
 • logo

Ostateczny termin zgłaszania strat spowodowanych suszą

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o zgłaszanie strat spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia tj. 20 lipca 2018r (termin ostateczny). W związku z warunkami klimatycznymi, przyspieszonym w tym roku okresem wegetacji i rozpoczętymi żniwami oszacowanie strat w późniejszym terminie będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.
 • logo

Szanowny Rolniku pamiętaj!!!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
 • miniatura

Bezpłatna mammografia

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografie (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Wystawa "W drodze do Niepodległości"

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza mieszkańców gminy oraz gości do odwiedzania wystawy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Zwiedzanie możliwe będzie od poniedziałku, 2 lipca  br. do końca tygodnia w Świetlicy Wiejskiej w Czernikowie w godz. 8.00 -15.00. Podczas zwiedzania wystawy zachęcamy do wykonywania wielopokoleniowych zdjęć rodzinnych i wzięcia udziału w gminnym konkursie pt. „ Moja Rodzina w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości”.
 • Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - dorośli

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP za nami

01.07.2018 roku na Stadionie przy Zespole Szkół w Czernikowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP. Wszyscy w pocie czoła dzielnie walczyli w sztafecie i bojówce o puchar Wójta Gminy Czernikowo.
 • logo

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.
 • Podpisanie umowy z MS

Dodatkowe środki dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości

28 czerwca wójt Zdzisław Gawroński przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Ewy Olkiewicz podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwy będzie zakup dodatkowego wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP typu S z terenu naszej gminy.

Wójt z absolutorium!

Dnia 19 czerwca 2018 r. o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.
 • miniatura

Pierwsza Czernikowska 10-tka.

Już 15 września serdecznie zapraszamy na organizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego, przy wsparciu UG Czernikowo i Urzędu Marszałkowskiego imprezę sportową.

 • miniatura

Symboliczne zawieszenie Dzwonu Pamięci na Dzwonnicy we Włęczu

Dnia 7 lipca o godz. 10 odbędzie się symboliczne zawieszenie Dzwonu Pamięci na Dzwonnicy we Włęczu.

Zaproszenie na II edycję „Wakacji ze Sztuką”

Urząd Gminy Czernikowo i Jacek Kamiński serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z gminy Czernikowo na II edycję „Wakacji ze Sztuką”.
 • miniatura

Uroczysta sesja Rady Gminy Czernikowo

Sesja czernikowskiej Rady Gminy z 19 czerwca odbyła się niejako w dwóch aktach. Część absolutoryjna dokonała się tradycyjnie, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernikowo, po czym jednak radni oraz pozostali uczestnicy sesji przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Czernikowie. Tam bowiem przygotowano uroczystość z okazji inauguracji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz dla uczczenia Dnia Samorządu Terytorialnego.
 • logo

„DOBRY START” dla ucznia

W ramach rządowego programu „DOBRY START” każdy uczeń otrzyma 300 zł dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne.
Wniosek o świadczenie dobry start mogą złożyć rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • herb

Szanowni Rolnicy!

W związku z raportem IUNG, który stwierdził wystąpienie suszy w Polsce, Wójt Gminy Czernikowo prosi rolników o zweryfikowanie sytuacji w swoich gospodarstwach rolnych. Zgodnie ze wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb teren województwa kujawsko-pomorskiego został uznany jako zagrożony suszą rolniczą.
 • miniatura

Podziękowania i opis festynu średniowiecznego.

Zrealizowaliśmy z powodzeniem projekty z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego- z puli powiatowej WIOSKA ŚREDNIOWIECZNA - podgrodzie rzemieślników przy grodzisku Steklin-Niedźwiedź ( realizator: D. Chrobak i "Stowarzyszenie Czyż-nie") oraz z puli gminnej TURNIEJ ŁUCZNICZY "o Złotą Strzałę Kasztelana na Steklinie", gry i zabawy plebejskie oraz pływanie łodzią Wikingów (realizator: St. Lewandowski i grupa Czyż-nie).
 • Rower

Zaproszenie do udziału w XV Dobrzyńskim Rajdzie Rowerowym

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza do udziału w XV Dobrzyńskim Rajdzie Rowerowym , który odbędzie się 7-8 lipca 2018 r. Koszt udziału w rajdzie wynosi 75,00 złotych . Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • miniatura

Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe

Dla czernikowskich sportowców bardzo udana okazała się uroczystość wręczenia „Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe” za rok 2017, która odbyła się 19 czerwca w Hali Sportowo-Widowiskowej ARENA w Toruniu.
Aż 9 sportowców z naszej gminy otrzymało wyróżnienie Starosty.
 • herb

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czernikowie ogłasza

nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (3 etaty) oraz nabór na stanowisko pomocy nauczyciela (2 etaty). Podanie o pracę, CV i dokumenty poświadczające kwalifikacje należy składać w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie, ul. Toruńska 35 w dniach 14-25 czerwca 2018 r..
 • Festiwal bibliotek

II Festiwal Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego "Skarbce Lokalnej Kultury"

W sobotę 9 czerwca na boisku szkolnym w Czernikowie odbył się II Festiwal Książki i Bibliotek Publicznych Powaitu Toruńskiego "Skarbce Lokalnej Kultury". Festiwal został zorganizowany przez Starostę Powiatu Toruńskiego, Wójta Gminy Czernikowo i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży wspólnie z Gminnymi Bibliotekami Publicznymi z terenu Powiatu Toruńskiego.
 • „Nowe” przedszkole coraz bliżej

„Nowe” przedszkole coraz bliżej

Prace związane z adaptacją części pomieszczeń czernikowskiego Zespołu Szkół na Przedszkole Publiczne idą zgodnie z planem i z każdym kolejnym tygodniem wyraźnie zauważalny jest konsekwentny postęp robót. Wyłoniono już także dostawców wyposażenia dodatkowego w ramach przedsięwzięcia.
 • II Rajd Krajoznawczy

II Wiosenny Rajd Krajoznawczy

3.06 UKS Kopernik wspólnie z Powiatem Toruńskim i Gminą Czernikowo zorganizował II Wiosenny Rajd Krajoznawczy. Dzięki świetnej organizacji, uczestnicy, w doskonałych humorach, pokonali tego dnia 25km przemierzając rowerami jedne z piękniejszych terenów naszej gminy. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji w postaci grilla, zabaw i konkursów z nagrodami, w których brali udział wszyscy, bez względu na wiek.
 • Kamera termowizyjna

Nowy sprzęt dla gminnych jednostek OSP

Blisko 30 tysięcy złotych kosztowało będzie wyposażenie ratowniczo-gaśnicze, które trafi do czterech gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Stosowną uchwałę o podziale środków podjął Zarząd Gminny OSP. Dokument podpisany został przez prezesa zarządu Zdzisława Gawrońskiego.

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to Rozporządzenie regulujące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych, wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • miniatura

Patrol Historyczny w Czernikowie

12 maja na boisku przy Zespole Szkół w Czernikowie odbyło się wyjątkowe przedsięwzięcie – z interesującą i angażującą lekcją historii średniowiecza przyjechał Patrol Historyczny.
 • CEIDG

Od 30 kwietnia 2018 r. ważne zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG

Chcesz zarejestrować firmę jednoosobową? A może prowadzisz już taką działalność i planujesz zmiany np. zawieszenie albo wznowienie firmy? Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).
 • logo

Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.
 • Polska Wieś

X EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Sprzedam dom
  Sprzedam dom (4 pokoje, korytarz, kuchnia, łazienka) w miejscowości Nowogródek. Działka o powierzchni 2100 m2 (na działce znajdują się również budynki gospodarcze). Dom gotowy do zamieszkania. Więcej pod numerem telefonu 694188215.
 • Działka budowlana
  Sprzedam działkę budowlaną 13 arów w Czernikowie ( woda, prąd, decyzja o warunkach zabudowy).
 • Przetarg na sprzedaż
  Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości działka nr 259/50, o pow. 0,956 ha, położonej w Głogowie, ul. Jaskółcza 2A za kwotę nie niższą niż 377.700,00 zł. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem, z wbudowanym garażem, wzniesionym w technologii tradycyjnej, o łącznej powierzchni 184.95 m kw.
  Szczegółowych informacji można uzyskać u syndyka pod nr telefonu 501-432-097, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.00.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2018
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3117409 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.