Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 19.08.2017
Imieniny: Jana, Bolesława, Ludwika

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

 • logo

XXVII Sesja Rady Gminy Czernikowo - skrót

Dnia 17 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.
 • logo

Świadczenia Wychowawcze „500 +”

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 r. – do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. na nowych wzorach wniosków i załączników.
 • logo

Apel o pomoc!

W nocy z 11 -12 sierpnia 2017 r. na obszarze kraju przeszedł front burzowy w wyniku którego powstały rozległe zniszczenia. W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych: Gminy Gostycyn oraz Powiatu Chojnickiego.
 • logo

Gminne Zawody MDP wg regulaminu CTIF

02.09.2017 r., o godzinie 11.00 odbędą się Gminne Zawody MDP wg regulaminu CTIF. Odprawa drużyn 10:30. Karty zgłoszeniowe w formacie excel prosimy przesyłać do dnia 27.08.2017 r. na adres: ewela987654321@wp.pl (zgłoszenia wysłane po terminie będą odrzucane). W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 510106343 lub e-mailowy:ewela987654321@wp.pl.
 • logo

Narodowe Czytanie 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zaprasza na Narodowe Czytanie "Wesela", które odbędzie się 02 września 2017 r. (sobota), o godz. 10.00, ul. Toruńska 20 (przy budynku biblioteki).

Planowana zmiana godzin funkcjonowania Urzędu Pocztowego Czernikowo

Region Sieci w Bydgoszczy informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. planowana jest stała zmiana godziny pracy w Urzędzie Pocztowym Czernikowo. UP Czernikowo będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08.00 do 15.30, w piątki w godzinach od 10.00 do 20.00, w soboty placówka będzie nieczynna.
 • logo

V Przegląd Zespołów Ludowych w Czernikowie

Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół "Jutrzenka" w Czernikowie serdecznie zapraszają na V Przegląd Zespołów Ludowych w Czernikowie który odbędzie się 30 września 2017 roku o godz.16:00 w Auli Zespołu Szkół w Czernikowie przy ul.Gimnazjalnej 1.
 • logo

KRUS - informacje

KRUS przedstawia informacje dotyczące prób wyłudzeń środków pieniężnych od rolników przez osoby trzecie, szkód poniesionych w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic oraz list z okazji nadchodzącego święta plonów.
 • logo

ZUS - informacja

W związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której przepisy od 1 października 2017 spowodują przywrócenie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ZUS spodziewa się wzmożonego wpływu wniosków o emeryturę osób, które już ukończyły ten wiek, lub też osiągną go do końca 2017.
 • logo

Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę rolniczą

OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe Oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalno-administracyjnym położonym we wsi Mazowsze 29. Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Gminy/sala posiedzeń/.
 • logo

Zapraszamy do klasy biznes

Każdego roku około 350 tys. Polaków decyduje się założyć własną firmę. Zamiast narzekać na kiepską pracę lub jej brak, biorą sprawy w swoje ręce. W terminie od 21 lipca do 18 sierpnia 2017 r. prowadzona jest I tura naboru chętnych, do założenia własnej działalności gospodarczej.
 • logo

"Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuję o ogłoszeniu naboru wniosków dla przedsięwzięcia "Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej".
 • logo

Ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej. Ministerstwo Finansów przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
 • logo PROW

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – umowa podpisana!

Dla stu gospodarstw domowych, które niecierpliwie wyglądały postępów w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mamy dobre wieści – 6 lipca 2017 roku w Hotel „Filmar” w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • herb

Umowa na przebudowę drogi w Steklinie-Kolonii

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (…) w obrębie geodezyjnym Steklin cz. dz. nr 227" zostało zatwierdzone do dofinansowania poprzez złożenie stosownych podpisów na umowie w dniu 6 lipca 2017 r w Toruniu.
 • logo

Poznańskie warsztaty Gminnej Orkiestry Dętej

Jak co roku Gminna Orkiestra Dęta brała udział w warsztatach orkiestrowych. Tym razem, dzięki przychylności Wójta Zdzisława Gawrońskiego i Urzędu Gminy Czernikowo, mogliśmy zwiedzać miejsca początków państwa polskiego - Gniezno i Poznań.
 • logo

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
 • logo

Zawody wędkarskie juniorów 2017

Przedstawiamy wyniki z zawodów wędkarskich juniorów przeprowadzonych na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Czernikowo w dniu 09 lipca 2017 roku oraz klasyfikację po dwóch zawodach wędkarskich juniorów w 2017 roku.
 • logo

"Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuję o ogłoszeniu naboru wniosków dla przedsięwzięcia "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.".

Wójt z absolutorium!

Dnia 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.
 • logo

"Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuję o ogłoszeniu naboru wniosków dla przedsięwzięcia Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Prezentacja projektu dotyczącego adaptacji pomieszczeń Zespołu Szkół na przedszkole

Pragniemy Państwu przedstawić podstawowe założenia oraz wizualizacje związane z realizacją zadania „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,,Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023"

W okresie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu poprzez formularz konsultacji w dniach 9.06.2017 r. – 23.06.2017 r., oraz poprzez wniosek złożony na spotkaniu konsultacyjnym. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023” przedłożony zostanie Radzie Gminy Czernikowo bez zmian.
 • logo

Kwota graniczna za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3300 zł.

Członkowie prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odznaczeni

Solec Kujawski był 10 czerwca 2017 roku gospodarzem IV Zjazdu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W wydarzeniu wzięło udział trzech członków prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Czernikowie, którzy zostali uhonorowani wysokiej rangi odznaczeniami.

Reforma edukacji w gminie Czernikowo na tapecie “Nowości”

Dziennik Toruński “Nowości” zainteresował się wdrożeniem reformy edukacji na terenie gminy Czernikowo. Poniżej prezentujemy Państwu link do artykułu zawierającego odpowiedzi Wójta Gminy Czernikowo na pytania przygotowane przez red. Krzysztofa Lietza na podstawie stanowiska grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
 • logo

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Od 1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej na korzyść osób zainteresowanych tj. do 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. Do końca czerwca 2017 r. kwotą wolną od potrąceń i egzekucji komorniczej było 50% najniższej emerytury tj. 500 zł.

„Piękna Zagroda 2017”

Tradycją ostatnich lat stało się organizowanie przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży, Urzędy Gmin powiatu toruńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu konkursu „Piękna Zagroda”.
 • miniatura

Propozycja otwarcia Podstawowej Szkoły Sportowej w Czernikowie

W dniach 8 - 11.05 br. w szkołach odbyły się spotkania informacyjne w sprawie propozycji utworzenia Podstawowej Szkoły Sportowej. Rodzice, obecni na spotkaniu w Czernikowie, sygnalizowali, że powyższa propozycja nie jest powszechnie znana szerszym kręgom osób i nie została dobrze rozpropagowana. W związku z powyższym, proszę o śledzenie informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Gminy w tej sprawie. (http://www.czernikowo.pl/redir,4155?wiecej=27093).

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu Ministra Edukacji Narodowej, w którym zawarte są aktualne informacje o stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • herb

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w tym m.in. art. 58 ustawy o systemie oświaty utworzenie nowej szkoły należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. W dniu 26 kwietnia, na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Gminy Czernikowo analizowano m.in. zgłoszony w marcu br. przez nauczycieli Zespołu Szkół w Czernikowie pomysł utworzenia podstawowej szkoły sportowej.

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2017

Przedstawiamy terminarz gminnych zawodów wędkarskich w sezonie 2017.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie przypomina, iż w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić odpady zgodnie z opisem na pojemnikach.
 • herb

Płacąc podatki przyczyniasz się do rozwoju gminy!

Gmina Czernikowo znajduje się wśród 12% jednostek samorządu terytorialnego z najmniejszymi dochodami z podatków na osobę – oznacza to 2189. miejsce na 2479 jednostek (w klasyfikacji Serwisu Samorządowego PAP). Wysokość 641,08 zł dochodu podatkowego to relatywnie bardzo mała kwota, stanowiąca jeden z głównych czynników osłabiających kondycję finansową Gminy. Średnia krajowa dla gmin wiejskich (tzw. wskaźnik Gg) wynosi 1358,98 zł, zatem ponad dwukrotnie przewyższa poziom gminy Czernikowo.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • DZIAŁKI BUDOWLANE
  Działki 6 i 13,5 arów na nowym osiedlu (przedłużenie ulicy Wiśniowej), w pełni uzbrojone – woda, prąd, kanalizacja, deszczówka, droga asfaltowa o szerokości 10 m, chodniki, oświetlenie uliczne.
 • SKLEP I USLUGI KRAWIECKIE "Joanna M"
  Przyjmę na staż osobę lubiącą szyć oraz komunikatywną.
 • Sprzedam działkę budowlaną - Zajączkowo
  Sprzedam działkę o powierzchni 41 arów z warunkami zabudowy w Czernikowie przy ul. Zajączkowo. Korzystna cena.
  Tel.600 991 933.
 • zatrudnię ślusarza-mechanika
  Zatrudnię osobę na stanowisko ślusarz - mechanik.
 • NOWE PRZEDSZKOLE + ZERÓWKA + KLUB MALUCHA 1-3
  Przyjmujemy zapisy do nowo tworzonego przedszkola i zerówki - szczegóły pod linkiem:
  https://www.olx.pl/oferta/nowe-przedszkole-i-zerowka-zapisy-CID88-IDmcAY4.html

  Serdecznie zapraszamy.
 • dzierżawa
  Wiejska Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe po Wytwórni Pasz z dostępem do mediów; Pomieszczenia biurowe po Wytwórni Pasz; Pomieszczenia w miejscowości Mazowsze przy sklepie powierzchnia około 100m2; Pomieszczenia przy sklepie w Osówce pow.80m2.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2869658 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.